Seyahat Sigorta » Sol Menü 1 » Online Travel Services
Seyahat Sigorta

Asistans Hizmetler

1-)
 Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefonnumaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur. Ancak tanı konmaz, ilaç önerilemez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, IPA Medikal ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

2-)
 Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalının seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi  masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir.

3-)
 Acil Durumlarda İlaç Masraflarının Ödenmesi
Sigortalının seyahati esnasında öngörülmeyen hastalık veya kaza neticesinde sigortalının ihtiyacı olan ve doktor tarafından reçete edilmiş ilaçların maliyetlerini sigorta süresince EURO 100'u aşmamak kaydıyla karşılamayı taahhüt eder.

4-)
 Tıbbi Nakil Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (hava ambulansı, tarifeli uçuş veya kara ambulansı ile )uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi ikametgaha nakli içingerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedevi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağnacaktır. Naklin yapılabilmesi için,tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ilkleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.

5-)
 Refakatçi Nakli Sigortalının 7 günden fazla hastanede kalması durumunda, bildireceği bir yakınının hastaya refakat edebilmesi için ulaşım gideri ödenir.

6-)
 Kişisel Eşyaların İkamesi Kırılan, kaybolan veya çalınan gözlük, lens, protez ve benzerlerinin ikame edilmesi veya Türkiye'den yollanması IPA tarafından sağlanır. Gözlük, lens, ülkedeki adresine ulaştırılır. Azami 5 kg'a kadar nakliye masrafları IPA tarafından ödenir.

7-)
 Gerekli İlaçların Sevki Seyahat esnasında,(tıbbi gerekliliği  Medikal Ekip tarafından onaylanan) eş değeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 5 kg'a kadar sigorta  tarafıdan ödenir.

8-)
 Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Sigorta ,yurtdışındaki tedavisinin bitiminde sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Medikal Ekip ve tedavi eden hekim,sigortalının sağlık durumunun,sıradan bir yolcu gibi naklinemüsait olup olmadığınığ ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını;Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını(kara ambulansı,hava ambulansı, tarifeli uçuş v.b.)belirleyeceklerdir. 
Hava Ambulansı ile nakil,Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.Ancak hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler  Medikal Ekip tarafından organize edilir.

9-)
 Sigortalının Cenazesinin Tıbbi şartlara Uygun Nakli Sigortalının yurtdıİında vefatı durumunda Sigorta şirketi,cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslaraarası tıbbi şartalara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların TÜRKiYE'dekidefin yerine naklini üstlenir.Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.

10-)
 Acil Mesajların İletilmesi Sigorta şirketi kendi müdahale ettiği vakalarda,istenir ise sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaİları,iİ çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

17-)
 İdari Asistans Seyahat esnasında sigortalının pasaport, giriş vizesi uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarını kaybetmesi durumunda, Sigorta şirketi sigortalının kaybettiği dökümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olarak yol gösterecektir.

18-)
 Bagaj Kaybı veya Hasarı Yurtdışı tarifeli uçuşlarda (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün )bulunmaması durumunda havayolunun kayıp,zarar ya da çalınma raporu ile Sigorta şirketi,sigortalıya EURO 400 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini,tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para,mücevher,kredi kartı,nakit para,seyahat çeki,kasa fiİi,özel doküman,pul ve benzeri eİyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.

19-)
 Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması Sigorta ,raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde,IPA söz konusu bagajı Daimi ikametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

20-)
 Hukuki Yardım Araç kullanımı sırasında geçirilmiİ olan trafik kazaları dışında,sigortalının başına gelebilecek kazalarda Sigorta şirketi; i-) Sigortalının o ülkedeki adli makamlar karşısında savunmasını gerçekleştirmek üzere bir avukat organize edecek, ii-) Sigortalının yaralanması veya kişisel eşyalarına zarar gelmesi durumunda EURO 300 üzerindeki zararların üçüncü şahıslardan tazmin edilebilmesi için gerekli takibatı yapacaktır. Bahsi geçen konularda, Sigorta şirketi tarafından atanan avukat yasalar çerçevesinde sigortalıya yardımcı olacaktır. IPA,avukatı atamış olmasından dolayı sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Avukat ücreti EURO 1.000 limit dahilinde direkt olarak Sigorta şirketi  tarafından ödenecektir.

21-)
 Kefalet İçin Avans Ödeme 
IPA, aşağıdaki şartların oluşması durumunda EURO 1.000 tutarı avans olarak sigortalı namına ödeyecektir. i-)Yasal prosedürler ile ilgili gerekli ödemeler,cezalar ve Sigortalının üçüncü İahıslara ödemekle yükümlü olduğu kişisel tazminatlar kapsam dışıdır,

ii-) Trafik kazası neticesinde gözaltına alınan sigortalının serbest kalması için gerekli ödemelere (kefalet) Bahsi geçen avans ödemesi, sigortalıya Sigorta şirketi tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir.Sigortalı kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse,kendisine ödenen avansı derhal Sigorta şirketine 'e geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin sigortalıyı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde sigortalı kendisine ödenen avansı IPA'a geri ödemekle yükümlüdür.Her durumda,sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 3 hafta içerisinde Sigorta şirketi geri ödemekle yükümlüdür.Kefaket Avansı,suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelendurumları kapsamaz