Schengen Vizesi » Vize » Online Travel Services
Schengen Vizesi


Pasaport 

Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Hollanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış…

Schengen vize başvuru formu

Schengen vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı.

NOT: Hollanda vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Hollanda Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır. 

Biometrik fotoğraf 

2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış. 

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi 
Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Finansal durumu gösterir belgeler

Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. 

Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır. 

Ayrıca vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır. 

Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe 
Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Konsolosluğa/elçiliğe hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır. 
  
Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi;
vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda’ daya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir. 

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır. 

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe
Vize müracaatında bulunacak kişi eğer, seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir. 

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler 

Vergi levhası – Vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren
Faaliyet belgesi – Vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir. 
Şirketin imza sirküleri – Vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir. 
Şirketin ticaret sicil gazetesi – Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir. 

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

Vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi. 

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri
vize işlemlerinde bulunacak kişilerin konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Kişinin dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. 

Vize işlemlerinde bulunacak kişinin ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
  
Vize işlemlerinde bulunacak kişinin seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu. 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge
Vize işlemlerinde bulunacak kişinin kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası. 

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar 

Kişi Emekli ise, 
Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,
Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise, 
Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi, 

Kişi Çiftçi ise, 
Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
Pasaport fotokopileri, vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri